Цена руб.
Прием препарата Бильтрицид (Празиквантел) 600 мг (№9)
1100